Adblocker active!

You are running an adblocker extension in your browser. If you wish to continue to this website you should disable it for this website and click Continue.

Statistieken koopwoningen in Nederland


Statistieken

Aantal koopwoningen
Het aantal koopwoningen in Nederland steeg in de 10 jaar rond de laatste eeuwwisseling van circa 3,3 miljoen naar 3,9 miljoen. Het aandeel koopwoningen in de woningvoorraad groeide daarmee van 51 naar 56%. Het aantal kooptransacties op de woningmarkt ligt jaarlijks tussen de 190 en 210 duizend per jaar. Sinds de kredietcrisis, begonnen in het laatste kwartaal van 2008, is dit aanzienlijk minder.

Nieuwbouw
Het aantal nieuwe woningen bereikte in 2008 een hoogtepunt met bijna 80.000 nieuwe huizen. In 2009 werder er 70.000 woningen opgeleverd, een aantal dat in 2010 verder daalde naar minder dan 60.000.

Uitstaande hypotheken
Het bedrag wat Nederlandse huishoudens in totaal hebben geleend voor hun hypotheek is gestegen van 138 miljard euro in 1996 naar 609 miljard euro in 2009 (4,4x). Tegelijk zijn de huizenprijzen 2,5x over de kop gegaan. Het eigen bezit neemt dus behoorlijk af, van de totale 960 miljard woningwaarde wordt dus 2/3 gefinancierd door de banken.

Jaar Hypotheek [miljard] Huizenprijs [duizend]
1996 138 101,2
1997 157 112,7
1998 182 124,2
1999 217 147,2
2000 249 172,5
2001 302 193,2
2002 350 204,7
2003 388 211,6
2004 417 220,8
2005 452 230,0
2006 494 241,5
2007 528 250,7
2008 566 257,6
2009 609 246,1

Prijsverloop hypotheekrente
{}

Toename Nationale Hypotheek Garantie

Het aantal woningaankopen dat is gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in 2008 met 14 procent toegenomen. In 2008 maakten in totaal 84.103 huishoudens gebruik van de NHG. In 63.456 gevallen was sprake van een hypotheek voor de aankoop van een woning. In 20.647 gevallen ging het om herfinanciering in verband met woningverbetering. Meer dan 55 procent van het totale aantal aankopen van bestaande woningen met een waarde tot 265.000 euro (de kostengrens voor een NHG) werd in 2009 gefinancierd met een NHG. In de nieuwbouw werd – binnen de kostengrens – 70 procent van de woningen gefinancierd met een NHG.

De NHG beschermt hypotheekverstrekkers tegen wanbetalers. Als een huis bij gedwongen verkoop minder opbrengt dan het bedrag van de hypotheek, dan wordt het verschil betaald uit het Waarborgfonds Eigen Woningen. Het aantal huizen dat gedwongen moest worden verkocht en dat een verlies tot gevolg had, is in 2008 gedaald. In 2008 kwamen bij de NHG in totaal 927 declaraties binnen, tegenover 961 in 2007.

Ontwikkeling woningmarkt
De woningmarkt kenmerkt zich door een gestaag groeiende vraag naar eigen woonruimte. Deskundigen verwachten dat de gemiddelde gezinsgrootte zal dalen van 2,3 personen nu tot 2 personen per huishouden in 2040; in die periode groeit intussen het aantal huishoudens van 7,3 miljoen naar 8 miljoen.

Actuele statistieken:

Bronnen:
CBS, DNB, SCP