Adblocker active!

You are running an adblocker extension in your browser. If you wish to continue to this website you should disable it for this website and click Continue.

Woonoppervlak (Gebruiksoppervlakte) van een woning berekenen

Makelaars verkopen de oppervlakte groter dan deze meestal is

Woonoppervlak (Gebruiksoppervlakte)

Woonoppervlakte is formeel dat deel van het perceel waarop de woning gebouwd is. Meestal wordt deze term echter gebruikt als men over de gebruiksoppervlakte spreekt. Om het woonoppervlak vast te stellen moet gemeten worden. Verschillende meetmethodieken leiden uiteraard tot verschillende meetresultaten.

De algemeen gehanteerde wijze waarop de oppervlakte van woningen wordt ingemeten wordt beschreven in het normblad NEN-2580. Gemeentelijke Diensten Belastingen gebruiken deze methode voor de WOZ waarde bepaling en ook NVM makelaars hanteren deze norm.

Woonoppervlakte bepalen

De woonoppervlakte is gelijk aan de som van de vloeroppervlakten binnen de scheidingsconstructie van de vertrekken van een woning, die netto hoger zijn dan of gelijk aan 1,5 meter. De vertrekken dienen verwarmd te zijn en en een vloer te hebben met voldoende draagvermogen om bij te mogen dragen aan de woonoppervlakte.
Tot deze vertrekken behoren: huiskamer, eetkamer, slaapkamers, werk-, eet- en woonkeukens en andere binnenruimten geschikt voor bewoningsdoeleinden.

Aan de woonoppervlakte draagt ook bij een evenredig deel van de vloeroppervlakte buiten de woning dat eventueel aan de woning wordt toegerekend (gemeenschappelijke ruimte zoals een toegangshal). Dit geldt ook als de woonoppervlakte verschillende gebruiksfuncties heeft, bv. een entree van een winkelpand die ook gebruikt wordt door appartementen erboven.

Vloeroppervlakte dat buiten beschouwing moet blijven bij het bepalen van de woonoppervlakte zijn:
buitenruimte (balkon, tuin, dakterras)
voorziening voor verticaal verkeer (trap en lift) groter dan 4 m2 (tot 1 okt 97: 2,5 m2)
technische ruimte (meterkast) groter dan 0,5 m2
buitenberging (Garage,Berging en Schuur)
schalmgat of vide groter dan 4 m2
bouwconstructie groter dan 0,5 m2
leidingschacht


Gedetailleerde meetinstructie
NEN2580 meetinstructie woonoppervlakte