Persbericht voor directe plaatsing


"De hypotheek hoef je niet meer te betalen"

Huiseigenaren met hypotheekachterstand en NHG hoeven zich geen zorgen meer te maken over een gedwongen verkoop van hun woning door de hypotheekverstrekker. De stichting NHG kan executoriale verkoop van een woning blokkeren en doet dat vanaf begin 2013 voor alle woningen waar een NHG op zit.

De andere optie die hypotheekverstrekkers hebben om eigenaren met hypotheekachterstand aan te pakken is een onherroepelijke volmacht vragen aan de huiseigenaar en een betalingsregeling treffen. De hypotheekverstrekker krijgt daarbij de zeggenschap over de woning en schakelt zelf een makelaar in om de woning snel te verkopen voor een lage prijs. De rente en aflossing worden daarbij maandelijks bij de hypotheekschuld opgeteld, die daarmee oploopt. Bovendien leggen de hypotheekverstrekkers vaak ook loonbeslag en/of beslag op de inboedel.

Schuldenaren zijn niet verplicht mee te werken met deze betalingsregeling. Doordat het executiedwangmiddel verdwenen is, gaat een groeiend aantal woningeigenaren, met een hypotheekachterstand, niet meer accoord met het uit handen geven van de zeggenschap, daarmee de banken opzadelend met een groeiend probleem en stijgend aantal onbeheersbare hypotheekachterstanden.