Huizenprijzen in 2015 verder omhoog, huizengekte terug in Amsterdam


Den Haag – De huizenprijzen in Nederland zijn afgelopen jaar over de gehele linie verder omhoog gegaan. De verschillen tussen regio’s en typen woningen zijn echter groot.

In Nederland zijn de gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koophuizen in 2015 zo’n 4% gestegen. Vrijstaande woningen scoren een plus van net iets meer dan 3% en appartementen bijna 4,5%. De provincie met de grootste stijging is Noord-Holland met 6%. Zeeland heeft, met nog geen halve procent in de plus, de laagste stijging. Inflatie meegerekend daalt de waarde van woningen in Zeeland zelfs 0,5%

In Amsterdam is de huizengekte weer volledig terug, de gemiddelde huizenprijzen stegen in 2015 bijna 10%. Daarnaast is het opvallend dat afgelopen jaar 12,75% van alle koopwoningen in Amsterdam van eigenaar verwisseld is, tweemaal zoveel als in de overige grote steden. Deze ontwikkelingen zijn te verklaren door het beperkte aantal koopwoningen in Amsterdam. Slechts 25% van de woningvoorraad in Amsterdam is een koophuis, in de overige grote steden is dat een derde tot de helft.

Het aantal woningverkopen in Nederland is in 2015 met zo’n 10% gestegen ten opzichte van 2014, dit is nog altijd 20% onder het hoogtepunt in 2006, toen er bijna 210.000 woningen van eigenaar verwisselden.

Het totaal aan woningen bestede kapitaal in 2015 zit 25% onder de piek in 2007, toen er ruim 50 miljard euro werd uitgegeven aan woningen. Rekenen we de 15,5% inflatie sinds 2007 mee dan zien we dat er in 2015 nog altijd 40% minder geld omging in de woningmarkt als voor de economische crisis jaarlijks het geval was. De gemiddelde woningwaarde is, volgense dezelfde berekening, nog altijd 30% lager dan in het topjaar 2007.


Komende jaren verdere stabilisatie

Diverse specialisten verwachten dat de komende jaren de huizenprijzen iets minder zullen stijgen en zich verder stabiliseren rond de 3% op jaarbasis. Het effect dat de inhaalslag van de jaren na de crisis heeft gehad zal wat uitdempen. Daarnaast heeft de overheid het wapen van extra aanscherping van de hypotheekrenteaftrek achter de hand mochten de prijzen weer te ver door gaan slaan, Nederland heeft immers nog steeds een te grote hypotheekschuld volgens het IMF.

Grote steden

Amsterdam
In Amsterdam zijn de gemiddelde huizenprijzen ruim 10% gestegen in 2015. De stijging van eengezinswoningen in Amsterdam bleef net onder de 9%, appartementen stegen zelfs gemiddeld meer dan 10%.

Rotterdam
In Rotterdam zijn de gemiddelde huizenprijzen ruim 6% gestegen in 2015, vergeleken met de overige grote steden scoort Rotterdam daarmee gemiddeld. De stijging van eengezinswoningen in Rotterdam bleef net onder de 6%, appartementen stegen gemiddeld meer dan 6,5%.

Den Haag
In Den Haag zijn de gemiddelde huizenprijzen net geen 4% gestegen in 2015, vergeleken met de overige grote steden scoort Den Haag daarmee de laagste stijging. De stijging van eengezinswoningen in Den Haag bleef net onder de 3,5%, appartementen stegen gemiddeld meer dan 4%.

Utrecht
In Utrecht zijn de gemiddelde huizenprijzen ruim 7% gestegen in 2015, vergeleken met de overige grote steden scoort Utrecht daarmee gemiddeld. De stijging van eengezinswoningen in Utrecht bleef net onder de 7%, appartementen stegen gemiddeld meer dan 7,5%.

Provincies

Van de provincies zijn Noord-Holland met 6% en Utrecht met 4,5% de koplopers. Zeeland, Flevoland en Overijssel scoren onder het landelijk gemiddelde met huizenprijzen die respectievelijk 0,5%, 1,5% en 2% stijgen. De overige provincies hebben allemaal een stijging van de gemiddelde huizenprijs die boven de 3% ligt.

Dit blijkt uit de gemiddelde verkoopprijzen gepubliceerd in de CBS Prijsindex bestaande koopwoningen op kwartaalbasis.

Meer informatie
Meer informatie over de ontwikkeling van de woningwaarde per provincie, gemeente, buurt en postcode. Bezoek de site

CBS Prijsindex bestaande koopwoningen
Lees Meer

CBS Prijsindex bestaande koopwoningen uitleg
Lees Meer