Huizen in Nederland voor Amerikanen en Chinezen spotgoedkoop


Den Haag – Mede door de lage rente en inhaalslag die de woningmarkt afgelopen jaren heeft gemaakt, zitten de huizenprijzen weer behoorlijk in de lift. Het is echter maar de vraag of de waardestijging reëel is.

image-1
Huizenprijzen Nederland in US Dollar, Chinese Yuan (factor 8*) en Euro
[* - Waarde Yuan is met 8 vermenigvuldigd voor vergelijkingsdoeleinden]

De op volle toeren draaiende geldpersen van de ECB lijken de stijging grotendeels voor hun rekening te nemen. Door de kwantitatieve verruiming is de waarde van onze Euro en dus ook van onze woningen er behoorlijk op achteruitgegaan. Zetten we het prijsverloop van koopwoningen af in de belangrijkste globale valuta, US dollar en Chinese Yuan, dan zijn de huizenprijzen er sinds 2013, het jaar waarin het ECB beleid begon, verder op achteruitgegaan, terwijl in Euro het herstel optrad.

Voor Amerikanen, Chinezen en Oliesjeiks zijn de woningen hier spotgoedkoop. Zelfs in het voor buitenlanders populaire Amsterdam zijn de woningen nog prima betaalbaar voor deze groeiende groep “niet-Euro-kopers” wat voor extra druk op de markt zorgt.